สายตรง อบต.
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.สะตอน ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1