นายใบสี เทวโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
นายชัชรพงค์ อยู่ทิม
รองนายกอบต.สะตอน
นายพันเกียรติ พวงแก้ว
รองนายกอบต.สะตอน