องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180: www.saton.go.th
สายตรง อบต.
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.สะตอน ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::