ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำ 2561
   
 
   

 

           ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคม/ตำบล ประจำปี 2561 พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลสะตอนในทุกด้าน เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

รายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561