ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ประจำปี 2561
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน

ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ประจำปี 2561 ภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2560