ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการสอบราคาจ้าง งานโครงงการเสริมผิวจราจรถนนสาย 3424 ตอนบ้านใหม่-สะตอน (หน้าโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ)
   
 
   

 ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน โครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย 3424 ตอนบ้านใหม่-สะตอน (หน้าโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ) ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2560