ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
   

 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย 3424 ตอนบ้านใหม่-สะตอน (หน้าโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ) ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560