ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง งานโครงการเสริมผิวจราจร ถนนสาย 3424 ตอนบ้านใหม่-สะตอน (หน้าโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ) ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
   
 
   

 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง งานโครงการเสริมผิวจราจร ถนน สาย 3424 ตอนบ้านใหม่-             สะตอน  (หน้าโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ)  ตำบลสะตอน   อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560