ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม  - 30 พฤศจิกายน 2560

ในวันเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 039-394077

เอกสารขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวแนบท้ายมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560